Fönstrens U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Energieffektiva fönster har två eller tre glas varav 1–2 är försedda med lågemissionsskikt sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är ofta fyllt med ädelglas för att minska värmeförlusten. Fönstren släpper in solvärme men rumsvärmen får svårare att tränga ut. När du bygger nytt bör du välja ett fönster med 1.0 i U-värde och vid ombyggnad ett med högst 1.2 i U-värde.

 

Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva som enda åtgärd är sällan ekonomiskt lönsamt. Du behöver inte byta ut din friska fönster för att göra dom energieffektiva. Att komplettera med en tredje glasruta eller att byta ut det inre glaset mot ett energisparglas eller isolerruta kan i många fall vara en bättre lösning, både för plånbok och miljö.

Vad är U-värde och varför är det viktigt?

U-värde, värmeförlust, solfaktor, G-värde,

 

COPYRIGHT VARA FÖNSTERUNDERHÅLL AB

Sidan skapad i Adobe Muse av Skafferiet kommunikation AB & redigeras enkelt av
Vara Fönsterunderhåll AB